ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > изследователи

 

   Изследователският екип е интердисциплинарен и се състои от антрополози, фолклористи, специалист в областта на историческата антропология, етномузиколог, етносоциолог, социолози. Включва утвърдени и млади учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Нов български университет, ПУ "Паисий Хилендарски", Университет Сабанджъ – Истанбул. В своята досегашна изследователска работа учените са натрупали компетенции при участието си в национални и международни проекти за изследване на: етнични и религиозни общности в България, Турция и други страни; българската диаспора; процеси на реемиграция; места на паметта; културата като ресурс за местно развитие, социални изследвания на пола. Изследователите имат приноси в етнокултурните изследвания на локални общности и култури и етносоциологията на града.

 

 

доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ръководител)

 

доц. д-р Наталия Рашкова

 

доц. д-р Магдалена Елчинова

 

гл.ас. д-р Николай Вуков

 

гл. ас. д-р Меглена Златкова

 

гл. ас. д-р Стойка Пенкова

 

гл. ас. д-р Лина Гергова

 

д-р Айше Парла

 

докторант Бехрин Шопова