ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало >партньори

 

Финансираща организация:

Фонд "Научни изследвания"

 

 

Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
(до 1 юли 2010 Институт за фолклор) - Българска академия на науките

 

 

Партньори:

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Философско-исторически факултет

 

Нов български университет

Департамент "Антропология"

 

Университет Sabanci - Истанбул