ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало >новини 2009

 

2011 | 2010 | 2009

 

 

30 декември 2009

 

През периода 15-21 декември 2009 г. Николай Вуков, Лина Гергова и Музаффер Йълмаз проведоха теренно проучване в Одрин, Турция, в което водещи бяха темите за локалната история и идентичност в официалните репрецентации на града, градската среда от гледна точка на културните общности и историческите пластове, българските следи и тяхната употреба от местната власт и от българските общности в Турция и България. Проведени бяха редица срещи с общински експерти и университетски специалисти в областта на културното наследство и междукултурния диалог в локален, национален и международен план.

 

 

15 декември 2009

 

 

На 7 и 8 декември 2009 г. в Техническия университет Йълдъз в гр. Истанбул  се проведе научна конференция във връзка с 20-годишнината от изселването на българските турци в Турция. Магдалена Елчинова взе участие с доклад на тема „Миграция и афилиация сред турците от Североизточна България”. В конференцията участваха специалисти в различни научни области – историци, филолози, социолози, антрополози. Повечето от докладчиците бяха млади представители на изселническата общност, завършили висшето си образование и преподаващи в различни университети в Турция. С доклад се представи и Айше Парла, участник от турска страна в екипа на проекта „Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница”. Сред публиката имаше представители на академичната общност – турски професори, студенти от университета домакин на събитието, както и членове на изселническата общност в Истанбул и други градове. Представените доклади бяха широко дискутирани от тази разнообразна аудитория.

   По време на престоя си в Истанбул Магдалена Елчинова се срещна с представители на няколко изселнически организации в Истанбул с оглед на бъдещата изследователска работа. Установи и контакти с турски учени, които изучават същата общност, разширявайки кръга от партньори и консултанти на проекта.

 

 

10 декември 2009

 

 

От 1 декември 2009 г. се провежда теоретичен интердисциплинарен семинар "Граници и идентичности" за студенти от специалностите "Етнология" и "Социология" на Философско-историческия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски".
   Семинарът е част от проекта "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия" и обсъжда акценти от проблематиката на изследването, теоретични проблеми, свързани с "противоречията на наследството", поколенията на мигрантите, името и именуването и др.

   Някои от студентите, участници в семинара се включиха и в теренните изследвания от програмата на проекта.

 

 

5 декември 2009

 

На 1-4 декември 2009 г. във Вилнюс, Литва, се проведе международна научна конференция на тема "Гранични градове: креативни топографии", организирана съвместно от Института за литовска литература и фолклор и Литовската научна фондация. Лина Гергова представи доклад "Трима приятели и Одрин", в който анализира взаимовръзката между културните събития и пространства на града и трансграничния диалог между местни турци, преселници от България и българи.

 

 

10 октомври 2009

 

 

На 9 октомври 2009 г. доц. д-р Магдалена Елчинова взе участие с доклад в Националната среща "Миграцията и гражданското общество – местни и национални отговори", която се проведе в хотел "Хилтън", София. Събитието беше организирано в рамките на проекта "Пътуващ мегдан – да свържем публичните пространства в България", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и ръководен от проф. д.н. Ивайло Дичев от СУ "Св. Климент Охридски". Целта на този проект е да се подпомогне споделянето на гражданския опит в миграционната практика чрез посредничеството между централната власт, местната управа, академичната общност и гражданството в няколко града в България. На срещата присъстваха представители на министерства, областни управи, изследователи, журналисти, учители и членове на неправителствени организации от Бургас, Видин, Шумен, Кърджали и Благоевград.

   Пред тази широка аудитория М. Елчинова представи целите и характера на проекта "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия". В доклада си тя се спря на значимостта на т. нар. гранични изследвания в съвременните социални науки. Изведе и анализира някои основни понятия и категории, заложени в теоретичната база на проекта: типология на мигрантските потоци, мигрантски/изселнически общности и тяхната вътрешна динамика, границата и нейното усвояване във всекидневните практики. Коментирани бяха някои примери от досегашната теренна работа по проекта.

 

 

15 септември 2009

 

 

От 10 до 14 септември Меглена Златкова и Стойка Пенкова проведоха теренно изследване в гр. Царево, гр. Ахтопол, гр. Китен и с. Варвара.

   Това първо посещение в рамките на проекта имаше за цел да идентифицира начините, по които се наследяват, предават и живеят спомените за българите, преселили се в най-югоизточната част на България, около Черно море и Странджа.

   Споменът за родното място на дедите се поддържа чрез дейността на Тракийските дружества, срещите на наследниците на преселниците, екскурзиите по родните места, интереса към фолклора, както и от проекти за трансгранично културно сътрудничество в пространството на Странджа.

 

 

12 септември 2009

 

 

В периода 31 август - 6 септември 2009 г. Магдалена Елчинова и Айше Парла проведоха теренно проучване в гр. Завет, Североизточна България. Наблюденията обхванаха в по-малка степен и градовете Разград и Исперих. Интервюирани бяха предимно етнически турци, чиито семейства са засегнати от изселническата вълна към Турция през 1989 г. и имат опит в други форми на трансгранична миграция. Основни теми на наблюдението бяха: преосмисляне на изселническия опит 20 години по-късно; миграционни практики на жителите на Завет; влияние на икономическия фактор върху миграционната активност на населението; политика и миграция; влияние на пола, възрастта и етническата принадлежност върху миграционните практики. Освен метода на полуструктурираното интервю в теренната работа бяха приложени още и методите на биографичния наратив, устната история, прякото наблюдение. (вж. повече тук)

 

 

10 септември 2009

 

 

По повод 165 години от рождението на Капитан Петко войвода на 2-5 септември 2009 г. във Варна се състоя национално честване, организирано от Съюза на тракийските дружества, Община Варна, Тракийско дружество "Капитан Петко войвода" – Варна, Министерство на културата и др. Централно място в разнообразието от събития заеха Третият национален фолклорен фестивал "Песни за Капитан Петко войвода" и научната конференция, организирана от Тракийския научен институт. Наталия Рашкова беше член на журито на фестивала и взе участие в конференцията с доклад на тема "Капитан Петко войвода във фолклорните песни на българите – интерпретации в миналото и днес".

   Тези и други събития, като документалната изложба "Капитан Петко Киряков – живот, отдаден на България" в Държавен архив – Варна, поклонението с полагане на венци пред паметника на Капитан Петко войвода, музикално-танцовият спектакъл "Войвода завинаги" в Летния театър, бяха документирани за целите на проекта в снимки, видео- и аудиозаписи.

 

 

30 август 2009

 

 

На 22-23 август 2009 г. Наталия Рашкова и Лина Гергова наблюдаваха и  документираха честванията на 106-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова нива и свързаните с това прояви – тракийски събор, фолклорна програма, тържествена заря-проверка. Събраната информация показа значимостта на историческото събитие в паметта на потомците, мотивацията за посещението на "Странджанското Оборище" – между отдаването на почит към миналото и празничното преживяване. Теренната работа бе продължена от Н. Рашкова в Бургас със запознаване с дейността на Тракийското дружество "Антим І" и на тракийската организация от с. Ясна поляна.

 

 

5 август 2009

 

 

В периода 6-10 август 2009 г. Лина Гергова проведе теренно изследване в с. Бродилово, общ. Царево. Жителите на селото са преселници от околни странджански села, днес останали от другата страна на българо-турската граница. (вж. повече тук)

 

 

30 юни 2009

 

 

Вторият семинар по проекта на тема "Теренното изследване – първи рефлексии и стъпки в перспектива" се проведе на 27 и 28 юни 2009 г. в Нови извор, община Асеновград. Заседанията преминаха в три дискусионни панела: "Теренното изследване сред потомците на българите бежанци и изселници от Източна Тракия", "Теренното изследване сред турците изселници и мигранти от България", "Методология и управление на проекта".
   Участниците обсъдиха първите командировки с оглед на постигнати цели, допуснати пропуски и идеи за следващи проучвания. Бяха конкретизирани проблемни полета съобразно специализацията на членовете на екипа. Проведоха се дискусии върху основните понятия и методите на теренното изследване, както и върху възможната база за сравнение между двата случая на трансгранична миграция. Бе обсъдена изработената от М. Златкова и С. Пенкова анкета, предназначена за студенти, потомци на изселници от България. Участниците взеха решения, свързани с по-доброто планиране на работата и популяризиране на проекта.
   В експертната си оценка доц. П. Бочков очерта значимостта на първите резултати от пилотното проучване в Одрин, на поставените на дебат понятия (граница, общност), на отделни проблеми, като ролята на сдруженията  и културните дейности за обособяване и поддържане на мигрантските общности и др.  Той отбеляза, че екипът е осмислил и прецизирал изследователските задачи в теоретичен аспект. Изследователският контекст на проекта представя солидна основа за принос към проучването на миграциите. В заключение експертът подчерта, че "на този етап екипът успешно и в предварително зададените срокове по работна програма реализира задачите на проекта. Първото теренно проучване е ползотворно и добавя нови ракурси към изследователската програма".

 

 

25 юни 2009

 

 

На 18-20 юни 2009 г. в Братислава, Словакия, се проведе Третата MyPhD конференция на тема "Европа в движение: общество, пазар на труда и устойчивост в епохата на миграциите", спонсорирана от Friedrich Ebert Shiftung. В конференцията участва Лина Гергова с доклад върху материали от работата по проекта на тема "Миграция и завръщане от двете страни на българо-турската граница" (http://www.humannageografia.sk/fes/programme.html).

 

 

15 юни 2009

 

 

На 21-24 май 2009 г. в Анкара, Турция, се проведе конференция на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA), на тема "Migration to, from, and in Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change and Transnational Ties". В конференцията участваха трима членове от екипа - доц. д-р Магдалена Елчинова, д-р Николай Вуков и Лина Гергова. Докладът на Николай Вуков беше пряко свързан с проблематиката на проекта и беше на тема "Integration de la communaute apres mouvements de la population: Adaption culturelle et construction identitaire parmi des migrants "Thrace" en Bulgarie". Главен акцент в него бяха процесите на интеграция на тракийските бежанци в България след Първата световна война и поддържането на тяхната общностна идентичност.

 

 

5 юни 2009

 

 

През периода 27-29 май 2009 г. Валентина Ганева-Райчева и Наталия Рашкова проведоха теренно проучване в гр. Ахелой, общ. Поморие. Бяха осъществени срещи и разговори с председателя на Тракийското дружество в града Стефка Димова и с потомци на бежанци от Източна Тракия. Събрана бе информация за напускането на родните места, заселването в Ахелой, създаването и дейността на Тракийското дружество.  Извършено беше наблюдение и документиране на празника на гр. Ахелой Спасовден (тържествена литургия в храма "Възнесение Господне", ІV регионален тракийски християнски фолклорен събор; празнична програма по повод обявяването на Ахелой за град) – виж фотогалерията.

 

 

10 май 2009

 

 

В периода 3-9 май 2009 г. се проведе първото теренно проучване в гр. Одрин, Република Турция. Бяха осъществени официални срещи в Генералното консулство на Република България в града, в Отдел "Евроинтеграция и международно сътрудничество" на Община Едирне, в Тракийския университет. (вж. повече тук)

 

 

16 април 2009

 

 

На 14-15 април 2009 г. в Никозия, Кипър, се проведе среща на работната група "Продуктивни граници: ракурси към критиката на дуалността". Срещата е част от проект COST  IS0803 "Remaking Eastern Borders in Europe" (www.eastbordnet.org), в чиято мрежа участват и сътрудничат членове от екипа. Работната среща включваше доклади, посветени на различни аспекти на границите в европейското културно пространство и осмислянето на границите в социалните и хуманитарните науки през последните три десетилетия. Проектът ни беше представен от д-р Николай Вуков, който изнесе доклад на тема "Границите от гледна точка на общностната интеграция", с акцент върху процесите на конструиране на идентичност сред общностите от двете страни на българо-турската граница.

 

 

10 април 2009

 

Стартира официалният сайт на проект "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия" - www.2sidesborder.org.

 

 

26 март 2009

 

 

На Деня на Тракия беше открит паметник "Одринска епопея" в парк "Тракия" в Стара Загора. Събитието беше документирано от Меглена Златкова и Лина Гергова.

Можете да видите снимки от събитието тук.

 

 

9 февруари 2009

 

Днес се проведе първата работна среща на екипа, на която беше обсъдена работната програма и първото теренно изследване в Одрин, Турция.