Page 154 - MIGRATION

Basic HTML Version

152
MIGRATION, MEMORY, HERITAGE: SOCIO-CULTURAL
APPROACHES TO THE BULGARIAN-TURKISH BORDER
Gruev, М., А. Kalyonski. 2008.
Văzroditelniyat protses
.
Myusyulmanskite obshtnosti i
komunisticheskiyat rezhim
[The Revival process. Muslim communities and the communist regime].
Sofia: Siela.
Hartog, F., J. Revel (dir). 2001.
Les usages politiques du passé
. Paris: Éditions de l’EHESS.
Hartog, F. 2003.
Redove na vremeto i rejimi na istorichnost [Orders of time and regimes
of historicity], in
Okolo Reinhardt Koselleck. Istorichesko vreme i temporalnost
[About Reinhardt
Koselleck. Historical time and temporality], edited by I. Znepolski. Sofia: Dom na naukite za
choveka i obshtestvoto, 195–224.
Isaacs, H. 1997.
Idoli na plemeto. Grupova identichnost i politicheska promyana
[Idols of the
tribe. Group identity and political change]. Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press.
Dimitrova, D. 1998.
Bălgarskite turtsi, izselnitsi v Republika Turtsiya prez 1989 [Bulgarian
Turks, resettlers to the Republic of Turkey in 1989], in
Mezhdu nostalgiyata i adaptatsiyata.
Bălgarskite turtsi v Turtsiya
[Between Nostalgia and Adaptation. The Bulgarian Turks in Turkey],
edited by A. Zhelyazkova. Sofia: IMIR, 76–139.
Ivanova, Е. 2002.
Othvărlenite “priobshteni” ili protsesăt, narechen “văzroditelen” (1912–
1989)
[The expelled “integrated,” or the process named “revival” (1912–1989)]. Sofia: Institut za
iztochnoevropejska humanitaristika.
Halbwachs, М. 1996.
Kolektivnata pamet
[Collective memory]. Sofia: IK “Kritika i
humanizăm”.
Hristov, H. 2007.
Kăsata pamet za t.nar. văzroditelen protses [The short memory of the so
called “revival” process]. –
Dnevnik
, February 6.
Karamihova, М. (съст.). 2003.
Da zhiveesh tam, da sanuvash tuk. Emigratsionni protsesi v
nachaloto na XXI vek
[Living there, dreaming here. Emigration processes in the beginning of the
21
st
century]. Sofia: IMIR, 268–291.
Koselleck, Р. 2004.
Săshtestvuva li kolektivna pamet [Does collective memory exist?],
in
Okolo Pierre Nora: Pamet i rekonstruirane na nastoyashteto
[About Pierre Nora: Memory
and reconstruction of the present], edited by I. Znepolski. Sofia: Dom na naukite za choveka i
obshtestvoto, 36-44.
Maeva, М. 2006.
Bălgarskite turtsi preselnitsi v Republika Turtsiya (kultura i identichnost)
[The Bulgarian Turks resettlers in the Republic of Turkey (culture and identity)]. Sofia: IMIR.
Maeva, М.
2002.
Obrazăt na turtsite v Republika Turtsiya prez pogleda na bălgarskite
turtsi preselnitsi [The image of the Turks in the Republic of Turkey through the view of Bulgarian
Turks resettlers], in
Bălgarska etnologiya
[Bulgarian ethnology], 4, 42–55.
Nora, P. 2004.
Mezhdu pametta i istoriyata [Between memory and history], in
Mesta na
pamet
[Sites of memory], vol. 1. Sofia: Dom na naukite za choveka I obshtestvoto, 35–71.
Ricoeur, P. 2006.
Pametta, istoriyata, zabravata
[Memory, history, forgetting]. Sofia:
Izdatelstvo “Sonm”.
Stoyanov, V. 1998.
Turskoto naselenie v Bălgariya mezhdu polyusite na etnicheskata politika
[The Turkish population in Bulgaria between the poles of ethnic politics]. Sofia: Izdatelstvo “LIK”.
Todorov, Tz. 1998.
Les Abus de la mémoire
. Paris, Arléa.
Troeva, Е. 2011.
Religiya, pamet, identichnost. Bălgarite myusyulmani
[Religion, memory,
identity]. Sofia: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”.
Young, J. 1994.
The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning
. Yale University
Press.
Zhelyazkova, А. (ed.) 1998.
Mezhdunostalgiyata i adaptatsiyata. Bălgarskite turtsi v Turtsiya
[Between Nostalgia and Adaptation. The Bulgarian Turks in Turkey]. Sofia: IMIR.