BULGAR-TÜRK SINIRININ İKİ TARAFINDAN
MUHACİRLER VE GÖÇMENLER:

miras, özdeşlik, kültürlerarası etkileşim

 

English | Български

 

 

haberler

10 Mayıs 2009

2009’ un 2-9 Mayıs devresinde Edirne’ de birinci bölgesel incelemesi gerçekleşti. Bulgaristan Baş Konsolosluğunda Edirne Belediyesinde “ Evrointegrasyon ve Milletlerarası İşbirliği Bölümü” nde ve Trakya Universitesi’nde resmi karşılaşmalar eçekleştirildi. >>>

 

arşiv haberleri >>>

 

iletişim

Sofia 1113
Akad. G. Bonchev 6
+ 359 2 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

 

    Bulgar-Türk Sınırının İki Tarafından Muhacirler ve Göçmenler: Miras, Özdeşlik, Kültürlerarası Etkileşim” projesi,  “Bilimsel Araştırmalar” Fonu nun, 2008 yılında bilimsel-araştırma projelerine dair konusal yarışmasının “Kültürel-tarihsel miras ve ulusal özdeşlik” doğrultusu tarafından finanse edilmektedir (TK01-129).
Temel kurum – Bulgaristan Bilimler Akademisi nezdinde Folklor Enstitüsü.

Yönetici – Prof. Dr. Valentina Ganeva-Raycheva.

    Balkanlarda sınırlarötesi göçlerin iki olayı araştırılmaktadır:

 

daha...

 

    Proje, Türkiye’den Bulgaristan’a ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye hicret ve göçmenlik süreçleri tarihsel pespektif açısından ve günümüzde göçlerin çeşitli şekilleri gözönüne alınarak araştırılmaktadır. Amaç, göçmenlik tipolojisinin belirlenmesi, toplulukların biçimlenmesi süreçlerinin izlenmesi ve bu toplulukların yerel ve ulusal düzeyde kültürel mirasının yapılanmasında imgesel sermayenin kullanılmasıdır.

 

 

daha...