BULGAR-TÜRK SINIRINDAN
İKİ TARAFLIYA GÖÇMENLİK:

miras, kimlik, interkültür bağlantıları

 

English | Български

 

 

 

iletişim

Sofia 1113
Akad. G. Bonchev 6
+ 359 2 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

anasayfa >araştırma alanları

 

Araştırma amaçlarının başarılı olması büyük ölçüde araştırma alanlarında gerçekleştirilen gözlemlere dayanmaktadır. Araştırma konusu grupların özellikleri çeşitli tip araştırma alanlarını gerektirmektedir. Edirne Trakya’sından zorunlu olarak, siyasi nedenlerden ötürü göçeden halk, dağılarak yerleşmiştir. "Trakya Bulgarları" topluluk olarak  zaman içinde genelde  Trakya Dernekleri Birliği’nde birleşmiş olan yerel hükümetdışı/sivil dernekler halinde korunmaktadır. Araştırma alanları olarak   sınır boyu bölgelerde (Haskovo, Kırcali) Trakya dernekleri gözönünde bulundurulmaktadır, zira buralarda Türkiye’den en büyük göçmen grupları yaşamaktadır. Grubu toplumsal alanda yasallaştıran kamu hayatının örgütsel biçimlerinin ve kültürel olaylarının gözlenmesi öngörülmektedir.

Bulgar halkının varlığından kültürel "izler" açısından Edirne şehri başka araştırma alanlarından biridir (Bulgar kiliseleri, eski Bulgar okulu vb.), Edirne şehri aynı zamanda, ikinci migrasyon dalgası açısından da – Bulgaristan Türkleri göçmenleri ve ekonomik göçmenler - araştırma alanıdır.


Proje çerçevesinde araştırma alanları olarak Kuzeydoğu Bulgaristan’da Zavet şehri ile İstanbul şehri belirlenmiştir. Özellikleri bakımından çok farklı olmalarına rağmen – lokal topluluk ve megapolis – her iki şehir Kuzeydoğu Bulgaristan’dan Bulgaristan Türklerinin sınırlar öresi hareketlerinin başlangıç noktaları olarak birbirine bağlıdır. 1989 yılı göçmenleri ve İstanbul’a 90’lı yıllarda yerleşmiş ekonomik göçmenler, daha kısa veya daha uzun süreden sonra göçten dönenler, sık sık sınırı geçenler araştırma konusu olacaktır.