ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > терени

 

   Постигането на изследователските цели се основава в голяма степен на наблюдения, направени при теренни проучвания. Спецификата на изследваните групи предпоставя различни типове терени. Населението, мигрирало принудително, по политически причини от Одринска Тракия, е териториално разпръснато, некомпактно. "Тракийските българи" се съхраняват като общност във времето предимно чрез своите местни неправителствени сдружения, обединени в Съюз на тракийските дружества. При теренното проучване се имат предвид тракийски дружества от пограничните райони (Хасково, Кърджали), откъдето има и големи групи изселници в Турция. Предвиждат се наблюдения върху културни събития и организационни форми на общностен живот, които легитимират групата в общественото пространство.

 

   Друг изследователски терен е гр. Одрин с оглед на културните "следи" от присъствието на българско население (български църкви, старо българско училище и др.), както и на втората миграционна група – българските турци, изселници и икономически мигранти.

 

   Други места за теренно изследване представят гр. Завет, Североизточна България, и гр. Истанбул. Макар и различни като характеристика – рурална локална общност и мегаполис – двете селища са свързани като отправни точки на трансгранична мобилност за българските турци от Североизточна България. Ще бъдат изследвани изселници от 1989 г. и икономически мигранти от 90-те години, установили се в Истанбул, завърнали се след по-кратък или по-дълъг период на имиграция, често пътуващи през границата.