ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Завет

 

Завет , 31 август - 6 септември 2009 г.

Магдалена Елчинова и Айше Парла

 

 

   В периода 31 август - 6 септември 2009 г. Магдалена Елчинова и Айше Парла проведоха теренно проучване в гр. Завет, Североизточна България. Наблюденията обхванаха в по-малка степен и градовете Разград и Исперих. Интервюирани бяха предимно етнически турци, чиито семейства са засегнати от изселническата вълна към Турция през 1989 г. и имат опит в други форми на трансгранична миграция. Основни теми на наблюдението бяха: преосмисляне на изселническия опит 20 години по-късно; миграционни практики на жителите на Завет; влияние на икономическия фактор върху миграционната активност на населението; политика и миграция; влияние на пола, възрастта и етническата принадлежност върху миграционните практики. Освен метода на полуструктурираното интервю в теренната работа бяха приложени още и методите на биографичния наратив, устната история, прякото наблюдение. Направена беше и фотодокументация.

  Изследователките изказват специална благодарност на Даниела Ганчева от Етнографския музей в гр. Разград за съдействието й при установяване на контакти с респондентите. Те сърдечно благодарят и на всичките си събеседници в Завет, Исперих и Разград за тяхната готовност да споделят често травматичния мигрантски опит на своите семейства.

 

 

ГАЛЕРИЯ