ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Ямбол и с. Атолово

 

Ямбол и Атолово , 29 юли - 1 август 2010 г.

Николай Вуков и Лина Гергова

 

 

 

   В периода между 29 юли и 1 август 2010 г. Николай Вуков и Лина Гергова предприеха теренно посещение на гр. Ямбол и с. Атолово, общ. Стралджа. По време на посещението те осъществиха срещи с представители на общински и културни институции, с членове на Тракийската организация в Ямбол и с наследници на бежанци от Одринска Тракия.

   В Ямбол екипът можа да наблюдава и документира основните квартали, където в миналото са били настанени бежанците, и да събере информация за миграционните процеси в Ямболския регион, отношенията между различните мигрантски общности, и предавани през поколенията семейни истории за преселенията.

   В Атолово (село, основано с цел да приюти семейства на тракийски и македонски бежанци) екипът посети новооткрития мемориал, посвтен на тези трагични събития, в църковния двор, да документира основни места, свързани с историята на селото и да установи контакти с представители на местната общност.

   Основните теми, откроени по време на теренното посещение, бяха следите от бежански вълни в градското и селското пространство, представянето на бежанската история в музейни експозиции, културният календар на Тракийската организация, и контактите на местни институции с градове и села от другата страна на българо-турската граница.