ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни материали > Варна 2

 

Варна, 10-16 април 2011 г.

Меглена Златкова, Стойка Пенкова

 

   В периода 10-16 април 2011 г. Меглена Златкова и Стойка Пенкова проведоха теренно изследване в град Варна. Основната цел на изследването беше продължаване на започналото още през 2009 г. проучване сред децата на българските изселници в Турция, обучаващи се в български висши училища. Една от основните задачи беше провеждане на социологически анкети сред студенти с двойно гражданство, които се обучават в Медицинска академия и Технически университет, гр. Варна. Проектът беше представен пред академичните ръководства на двете висши училища, на които екипът изказва специални благодарности за оказанато съдействие при провеждането на фокус-групите и анкетите сред обучаваните от тях студенти.
   Важен акцент при работните срещи беше поставен върху обучението на студентите и практиките на висшите училища при работа със студенти с двойно гражданство. Обсъдиха се връзките на висшите училища с Република Турция, както и начините на легализиране на дипломи и административни изисквания от страна на българската и турската държава в тази връзка. Екипът се запозна с различните международни проекти и програми за обмен на студенти с турски и други университети, както и с възможностите за практически стажове на студентите в Турция. Беше дискутиран интересът на студентите към програма Еразъм, както интеграцията и адаптацията на турските студенти в българските висши училища и в град Варна. В тази връзка бяха осъществени конкретни срещи и проведени интервюта със студенти, които са се обучавали по програма Еразъм в Република Турция.

   Екипът се срещна също така с представители на агенция "Болкан Юниверсити", която има договор с ТУ за набиране на студенти от Република Турция и се запозна с практиките и конкретните дейности на агенцията по тяхното рекрутиране и последващо обгрижване при пристигането им в град Варна.