ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Царево 2

 

Царево , 20 юни - 2 юли 2010 г.

Меглена Златкова и Стойка Пенкова

 

 

   От 20 юни до 2 юли 2010 г. екипът Меглена Златкова и Стойка Пенкова проведе командировка в град Царево. Целта на командировката бе проследяване на организацията, подготовката и провеждането на Първото издание на Международния фолклорен фестивал "Странджа, моя люлчина". Изследователският интерес бе продиктуван от факта, че Фестивалът е трайно свързан с тракийската идея: негов инициатор и кръстник е известната изпълнителка на странджански фолклор Златка Ставрева, а самият фестивал се провежда с помощта и подкрепата на Младежкото тракийско дружество в гр. Царево и неговият председател Костадин Михайлов, най-младият нестинар и изпълнител на странджански фолклор. Амбициите на организаторите е Фестивалът да се превърне в мост между различните националности, етноси и поколения, обитаващи територията на регион Странджа, както и да обедини техните различия посредством красотата и силата на фолклора.

   Паралелно екипът продължи своята работа от командировката през 2009 г. и проведе множество срещи и интервюта с наследници на тракийски бежанци, както и с представители на местната власт, различни културни институции и локални организации. Бяха обсъдени различните възможности за трансгранично сътрудничество и културен обмен. Екипът се запозна с осъществените в областта на фолклора и спорта проекти с общините в Пънар Хисар и Кадъкьой и се срещна с деца, участвали в подобни програми за културен обмен. Проведе се среща и интервю с Тодор Гондов, който е един от организаторите на изложбата "Пътуване към корените" и автор на концепцията и проучванията. Важна част от работата на екипа с оглед на по-общата изследователска рамка бяха срещите и проведените интервюта с най-младите наследници на Тракийските бежанци – "поколението на 20-годишните", които са членове на УС на Младежкото тракийско дружество в Царево.