ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Одрин 6

 

Одрин, 16-23 май 2010 г.

Наталия Рашкова и Бехрин Шопова

 

 

   Поредното теренно проучване в гр. Одрин бе проведено през периода 16–23 май 2010 г. от ст. н. с. д-р Наталия Рашкова и Бехрин Шопова, докторант в Института за фолклор. Основният изследователски интерес бе насочен към музикални практики, свързани с разнообразието на фолклора в града и региона – хорове, оркестри, индивидуални изпълнители, музикално-танцови групи. В срещи и интервюта с музиканти (потомствен зурнаджия, изпълнител на саз, певец на народна и класическа турска музика) и хореографи бяха установени спецификите на румелийската музика и танци. Посетените концерти на детски танцов състав при Община Одрин, на студентска група за алевийска музика и ритуални танци сема, на студентска танцова група за турски фолклор и др. добавиха ново познание в изследователското поле на градската етномузикология.
   Важно събитие, наблюдавано и документирано от екипа, бе храмовият празник на българската църква "Св. Константин и Елена" с освещаване на кръстове от Варненския митрополит Кирил и откриването на Дни на българската култура в присъствието на валията на Одрин, областния управител на Ямбол, българския генерален консул, представители на Съюза на тракийските дружества в България, потомци на тракийските бежанци, граждани на Одрин.
   Продължени бяха контактите и срещите с изселници от България.
   Специален акцент в проучването бе Панаирът на художествените занаяти "30 дни в 3 страни" в Екмекчизаде Ахмет Паша Кервансарай (сградата е реставрирана по проект от Програма ФАР за трансгранично сътрудничество с Община Ямбол). Събитието е инициирано от одринско неправителствено сдружение и осъществено от общините и неправителствени организации от Одрин, Пловдив и Комотини с 10-дневно присъствие на щандове на майстори на художествени занаяти в трите града. Това е пореден пример за ползотворните културни връзки между съседните страни.

   Екипът представи изследователския проект на среща с директора на Дирекция "Културни и социални дейност" в Община Одрин.