ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Одрин 5

 

Одрин, 18-24 април 2010 г.

Меглена Златкова, Стойка Пенкова и Маргарита Добрева

 

 

   От 18 до 24 април 2010 г. Меглена Златкова, Стойка Пенкова и Маргарита Добрева продължиха теренната си работа в гр. Одрин за провеждане на анкета сред студенти от Педагогическия факултет и от специалността Български език и превод на Тракийския университет. Студентите споделиха мненията си за връзките между Турция и България, както и за различните форми на културно и езиково сътрудничество от двете страни на границата. Интересни бяха и срещите със студенти от Шуменския университет, които се обучаваха във Филологическия факултет по програма "Еразъм".

   През периода на командировката се проведе Седмица на детето и Младежта  и екипът имаше възможност да проведе наблюдение и да документира централните градски места, които се превърнаха в сцена на международния Детския фолклорен фестивал. В него взеха участие състави от България, Румъния, Албания, Молдова и др.

   Екипът извърши наблюдение на празненствата в двора на училището "75 години от основаването на Република Турция" в квартала "Шюкрю Паша", което беше включено в празничната фолклорна програма на града. Освен ученици от училището, на сцената в двора се изявиха и деца от фолклорни ансамбли от Пловдив и София, които участват в проекти за културен обмен.