ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Одрин 3

 

Одрин, 30 март - 5 април 2010 г.

Валентина Ганева-Райчева, Наталия Рашкова и Бехрин Шопова

 

 

   В периода 30 март - 5 април 2010 г. Валентина Ганева-Райчева, Наталия Рашкова и Бехрин Шопова (докторант при Института за фолклор) проведоха поредно теренно проучване в гр. Одрин, Република Турция. Екипът задълбочи наблюденията, свързани с функционирането и дейностите на Федерацията на балканските турци, на Турско-българско-гръцкото дружество за приятелство и култура, на Дружеството за румелийска култура и фолклор, на двете български православни църкви – "Св. Георги" и "Св.св. Константин и Елена". Издирена и документирана бе сградата на някогашната българска католическа гимназия, днес турско средно училище.
   Извършени бяха наблюдения, фото- и видеодокументиране на празнуването на Великден в българската църква „Св. Георги”.
Бяха осъществени интервюта, наблюдения и документация на работата в две ателиета за художествени занаяти, характерни за Одрин: рисуване върху дърво (Еdirnekari) и изработване на керамични изделия.
   Теренното изследване обогати познанията за културното многообразие на Одрин, културните емблеми на града, съвременните културни практики, спецификите при конструиране на културното наследство, характерните особености и сценичното представяне на румелийската песенна и танцова култура, съвместните проекти за трансгранично сътрудничество с България, стъпките към създаване на еврорегион „Странджа” и др.
   Специфичен акцент в теренното проучване бе работата с Шереф Балкан, певец и познавач на турската традиционна народна и класическа музика и музикална теория. Разговорите и интервютата с нашите събеседници откроиха особености на местната и преселническата празнична и музикална култура, регионални културни различия на Балканите и в Турция, проблеми на адаптацията на изселниците от България, взаимоотношения с България, границата като символно поле и политическа реалност и др.
   Екипът получи като дар книги на Хаккъ Сойянмаз, изследовател на одринската история, култура и музика, за което благодари сърдечно на неговия син архитект Едип Сойянмаз.
   Изказваме дълбоката си благодарност и на всички наши събеседници, които отделиха време и внимание и ни помогнаха да почувстваме културната пъстрота на града!

 

 

ГАЛЕРИЯ >>>