ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни материали > Одрин 1

 

Одрин, 3-9 май 2009 г.

Валентина Ганева-Райчева, Наталия Рашкова, Магдалена Елчинова, Николай Вуков, Меглена Златкова, Стойка Пенкова, Лина Гергова, Музаффер Йълмаз

 

   В периода 3-9 май 2009 г. се проведе първото теренно проучване в гр. Одрин, Република Турция. Бяха осъществени официални срещи в Генералното консулство на Република България в града, в Отдел "Евроинтеграция и международно сътрудничество" на Община Едирне, в Тракийския университет. Екипът разговаря с представители на Федерацията на балканските турци, Дружеството за румелийска култура и фолклор, Сдружение "Градски съвет" (Kent Konseyi), журналисти, университетски преподаватели, студенти в Тракийския университет, турци изселници от България, потомствени одрински българи. Извършения бяха наблюдения, фото- и видеодокументиране на храмовия празник на българската църква "Св. Георги", празнуването на Хъдърлез от ромското население, Фестивала на веселбите. Посетени бяха градски места, свързани с българско присъствие в миналото и настоящето – двете български православни църкви, старото българско училище, българското гробище. Членове на екипа присъстваха на официалното отбелязване на 20-годишнината от принудителното изселване на турците от България (конференция и фотоизложба).
   Теренното изследване очерта проблемни акценти и хипотези, които ще бъдат осмислени на работния семинар на 27-28 юни 2009 г. в гр. Пловдив.

 

ГАЛЕРИЯ >>>