ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > теренни проучвания > Пловдив - анкета

 

Пловдив - анкета, 2009-2010 г.

Меглена Златкова, Стойка Пенкова

 

 

   През първия семестър на учебната 2009-2010 г. Меглена Златкова и Стойка Пенкова проведоха социологическо изследване сред студенти, деца на български изселници в Турция, обучавани в български университети. Целта на изследването бе да се направи анализ на социалната среда и формите на съжителство, в които пребивават децата на българските изселници (т. нар. от нас "второ поколение"); да се установят начините, по които "второто поколение" инструментализира своята идентичност, принадлежност и културна специфика чрез плановете си за личен живот; да се проследят неговите социални ценности и нагласи. Осъществена бе подготовка, организация и провеждане на стандартизирани и полустандартизирани интервюта с турски студенти от Пловдивския университет, Медицинския университет, Техническия университет, Университета по хранително-вкусова промишленост в Пловдив.
   В теренната работа бяха включени студентите Росица Любенова, Зорница Шопова, Катерина Палаханова, Христина Христова от специалност "Социология" и Надка Булева, Свобода Стоева и Цонко Евтимов от специалност "Етнология" към ПУ "Паисий Хилендарски". Тяхната подготовка във връзка с целите, методиката и инструментариума на изследването беше внимателно осъществена по време на Приложно-теоретичния семинар "Граници и идентичности", воден от екипа като част от дейностите по проекта.

   Град Пловдив беше избран като място за първоначални сондажи от гледна точка на приликата му с Одрин като подобен по големина, мултиетничност, мултикултуралност т.н. град. Приликата дава възможност за съпоставяне на получените резултати с резултатите от същото изследване, проведено сред турски студенти в Тракийския университет в Одрин.