ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

  

начало > етични аспекти

 

   

   Темата за принудителните миграции и обектът на изследване в предлагания проект са деликатни поради травматичните исторически събития, оставили дълбока следа в колективните памети на двете изследвани групи. Екипът заявява, че резултатите от изследването няма да бъдат използвани за политически или други цели при опити да се противопоставят гражданите от двата етноса. Личните данни на информантите ще бъдат защитени. Събраните материали ще бъдат използвани само за научни и образователни цели.