BULGAR-TÜRK SINIRINDAN
İKİ TARAFLIYA GÖÇMENLİK:

miras, kimlik, interkültür bağlantıları

 

English | Български

 

 

 

iletişim

Sofia 1113
Akad. G. Bonchev 6
+ 359 2 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

anasayfa >etkiler

 

Bilimsel bilgiler alanında proje, araştırılan süreçlerin daha tam terminolijisini önerme, XX yy ve XXI yy başlarında Avrupa’da sınırlarötesi hareketlerin çeşitli şekilleri arasında iki zorunlu göç olayını tanımlama amacını izlemektedir.
Proje sonuçları  genel Avrupa özdeşliğinin yapılanması süreçlerinin araştırılmasında ve kültürel çeşitliliğin algılanmasında yararlı olabilir.
Araştırmanın hazırlanmış olan metodolojisi başka sınırboyu bölgelerdeki araştırmalarda da uygulanabilir.

Kültürlerarası temaslar alanında proje sonuçları farklı olanlara dair stereotip tasavvurların değişmesine, göçmenlerin çocukları olan Bulgar ve Türk üniversite öğrencileri arasında ortak girişimler aracılığı ile kişilerarası temasların desteklenmesine; Bulgaristan ile Türkiye’de yüksek okullar arasında işbirliğinin pekiştirilmesine yöneliktir.
Yerel yönetimlerin, kültür ve öğretim kurumlarının, hükümetdışı/sivil örgütlerin temsilcilerini de kapsayan  sınırlarötesi kültürel işbirliği ağının meydana getirilmesi, proje ile izlenen önemli sonuçlardan biridir.
Gelecekte proje sonuçları, kültürel miras kalıntılarının yaygınlaştırılması doğrultusunda yerel etkinliğe yardımcı olabilir – mirasın canlandırılması; kültür turizmi seferlerinin etkinleştirilmesi, bu bölgelerde kültürel mirasın yaygınlaştırılması için sınırlarötesi ağ oluşturulmasına girişilmesi.
Ekip, her iki ülkenin ulusal televizyonlarına önerilmek üzere proje ile ilgili belgesel film çekilmesinde danışman olarak katılabilir.

Ekip, Balkan Üniversiteliler Kulübü oluşturulmasının girişimcisi olmayı düşünmektedir. Bu kulübe başlıca etnoloji öğrencileri ve Türkiye’de göçmenlerin evlatları üye olacaktır.