ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > цели

 

   Проектът е насочен към сравнителното изследване на бежанските и миграционните процеси от Турция към България и в обратна посока в историческа перспектива и с оглед на разнообразните форми на миграция днес, за да се очертае типологията на изселничеството в европейски контекст, да се проследят процесите на формиране на общности и на използване на символния капитал на тези общности в конструирането на културно наследство на локално и национално равнище.

 

Изследователски цели:

  • да се проследи формирането на общности, резултат от миграционните вълни, както и категоризирането на тези общности - локални, културни, етнически, транснационални;
  • да се опишат и анализират в сравнителен план процеси и модели на конструиране на културна и национална идентичност;
  • да се откроят политики и практики на ценностно преосмисляне на културното наследство в локален и национален план;
  • да се изследват измерения на общуването между мигранти и местни (на официално и всекидневно равнище).