ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > проблемни акценти

 

Проблемни акценти:

  • изражения на културната идентичност (ролята на родовата памет; интернализиране на нови образи и ценности в културата);
  • конструиране на наследство (влияние на различните типове интегративни процеси в приемното общество върху представите за културно наследство; ролята на религията в процесите на културно наследяване, културни и исторически артефакти, белязани със знака на националното, припознати като свое културно наследство);
  • културен обмен (пренасяне на културни модели и тяхното споделяне с „другите” като вариант на културен обмен; форми на съжителство – форми на солидарност, законови и политически рамки, които гарантират публичното изразяване на различието; българо-турски проекти по линия трансграничното културно сътрудничество);
  • конструиране на идентичност и интеркултурни контакти (поглед "отвътре" и "отвън");
  • знаци на "българското" и тяхното изразяване (в частни и публични пространства; в обществени, икономически и културни сфери; в личностната и общностната култура);
  • жената в миграция(джендър аспекти);
  • семейството и родствените връзки в условията на трансгранична мобилност;
  • промени в локалната култура вследствие на миграционните процеси;
  • национални и локални политики към мигрантите.