Page 82 - MIGRATION

Basic HTML Version

80
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
и удобни жилищни условия, защото все още е строителна площадка. Първите 240
12
семей-
ства са настанени в апартаменти от 64 квадрата, които те имат право да закупят и много
бързо изплащат кредитите, отпуснати им в турция за тази цел.
в същото време, обаче, в Одрин идват много други нови хора, така че кварталът Шюк-
рю паша се превръща в един от най-младите и бързоразвиващите се райони с над 25 000
жители. в момента в него, освен жилищни сгради, има осем училища, част от тракийския
университет, здравни заведения, джамия, паркове, места за социална комуникация, магази-
ни. инвеститорският интерес към строеж на жилища там е много голям, а цените на имотите
достигат до 1000 лв. за квадратен метър
13
.
това, което в обобщение може да се каже за конструирането на новото градско място
е, че за 20 години от незастроено поле в покрайнините на Одрин, кварталът се превръща в
12 По данни на един от информаторите ни – Х. Ч., общински служител. Според Конукман, в Одрин са
заселени 3768 души за периода май 1989 – май 1990 г. (Konukman, 1990). Снимките са от теренно проучване в
Одрин на екип в състав М. Добрева, М. Златкова, Ст. Пенкова.
13 По данни от интервю с директора на училище в квартала към 2010 г.
Първите блокове на мигрантите от България в кв.
,,Шюкрю паша”
Първите блокове на мигрантите от България в кв.
,,Шюкрю паша”
Новостроящи се кооперации в кв. ,,Шюкрю паша”
Новостроящи се кооперации в кв. ,,Шюкрю паша”