Page 37 - MIGRATION

Basic HTML Version

35
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
През 2011 г. бяха проведени над 30 възпоменателни митинга и чествания в програма-
та на т. нар. „Майски събития”
7
. Началото на тази възпоменателна програма беше даден на 30
април в с. Беловец, област Разград, и включваше Международен фолклорен фестивал и кон-
ни състезания в местността„Божурите”. Преобладаващата част от честванията са през месец
май, като обхващат една поредица от села в Североизточна и Югоизточна България, както и
от селища, населени с български турци и българи мюсюлмани в други краища на страната
8
.
През юни чествания по този повод се провеждат в с. Бяла Паланка, обл. Сливен, с. Зърнево,
обл. Добрич, гр. Антоново и с. Братово, обл. Търговище. Празненства, свързани с този повод,
се провеждат също и през август – в с. Трем, обл. Шумен, а така също и през септември – на-
пример в гр. Върбица, обл. Шумен
9
. Имащи за повод отбелязване на събития, отвеждащи към
края на 80-те, голяма част от тези чествания включват специално организирани културни
мероприятия и нерядко са обвързани със съществували преди това традиционни събори.
Сред елементите от културната програма – някои от които обявявани като заглавия и ос-
новен акцент в честванията – са фолклорни и селски събори, традиционни борби, конни
надбягвания, празнуване на Хъдрелез, курбани, молебени за дъжд и пр. Сред по-любопит-
ните мероприятия в тази връзка са организирани посещения с автобуси за отбелязването
на „Майските събития” в Караачлъ, Маниса – Измир, в средата на май, вечерите на турската
култура в гр. Бургас, фестивалът на турската култура в гр. Ардино през юли и др. В с. Мулдава
например честването е обвързано с Гергьовден, който се отбелязва като празник на селото
и на този ден идват посетители от различни кътчета на страната, за да видят традиционните
борби, а така също в местната гора се извършва молебен за дъжд, който също се посещава
от много гости. Молебен се прави и в с. Медовец, Варненско, а церемонията включва подна-
сяне на венци в памет на загиналите в селото двама младежи и курбан за упокой на души-
те им. Още по-тържествено е възпоменателното отбелязване на „Възродителния” процес в
Джебел, което се прави на 19 май, когато е и празникът на града. Мероприятията включват
спортни състезания, турнир по бридж и представления на фолклорни групи в деня преди
празника, а на самия празник – помен (мевлид) в памет на жертвите при тези събития, кон-
курс за детска рисунка, кулинарна изложба, празничен концерт, коктейл и земляческа среща
с музикална програма.
Сходно по своето съдържание, макар и далеч по-скромно, е и отбелязването на тези
събития в гр. Кричим – провеждано на 6 май, което можах да наблюдавам през 2011 г. Рано
сутринта се прави молебен за дъжд от ходжата, като се поръсва с вода в различни части на
града. След това с организиран превоз се отива в местността Бабàта на 8 км извън града,
където се приготвя курбан и се провежда събор. Празникът е организиран от мюсюлманите
в Кричим и, както отбелязват местните хора, „той си е празник на кричимци, на турците от
7 Вж. http://www.dps.bg/news/events/543/maiski-sabitia-2011.aspx.
8 Сред селищата, включени в програмата за чествания на „Възродителния” процес през месец май, са с.
Галата, обл. Ловеч, с. Бяла река, с. Пристое, с. Маломир и с. Вълнари, обл. Шумен, с. Сейдол, с. Езерче, с. Севар
и Демир Баба Теке, обл. Разград, с. Ябланово, обл. Сливен, гр. Кричим, гр. Лъки и с. Мулдава, обл. Пловдив, гр.
Джебел и с. Бял извор, обл. Кърджали, с. Широка поляна и с. Караманци, обл. Хасково, с. Крепча, обл. Търговище,
с. Медовец, кв. Аспарухово, обл. Варна, с. Руен, обл. Бургас.
9 За пълната програма на събитията вж. http://www.dps.bg/news/events/543/maiski-sabitia-2011.aspx.