Page 2 - MIGRATION

Basic HTML Version

Съставители
Валентина Ганева-Райчева, Магдалена Елчинова, Меглена Златкова, Николай Вуков
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сборник с изследвания и доклади от едноименната научна конференция,
проведена в София, 2–3 декември 2011 г.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на
Фонд„Научни изследвания”
© Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, 2012
© Валентина Ганева-Райчева, Магдалена Елчинова, Меглена Златкова, Николай Вуков, съставители и редактори, 2012
© Графичен дизайн и предпечатна подготовка: "ТМ Дизайн" ООД
ISBN 978-954-8458-41-2