Page 186 - MIGRATION

Basic HTML Version

184
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Паметник на Руси Славов, гр. Маджарово
Пред паметника на Димитър Маджаров, гр. Маджарово
Паметник на Капитан Петко войвода, гр. Маджарово