Page 185 - MIGRATION

Basic HTML Version

183
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Поднасяне на венци
Паметникът „Тракия без граници”
Параклис „Св. Петка Българска” и чешма
Паметникът „Тракия без граници”
Паметникът „Тракия без граници”