Page 184 - MIGRATION

Basic HTML Version

182
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Пантеонът-костница
Запалване на огъня
Тържествени слова
Част оттържествената церемония
Панихида
Отдаване на почит с едноминутно мълчание