Page 183 - MIGRATION

Basic HTML Version

181
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В параклиса „Св. Петка Българска”
Костницата
Кутии с пръст от родните места в Източна и Западна
Тракия
Параклис „Св. Петка Българска”
Кутии с пръст от родните места в Източна и Западна
Тракия
Кутии с пръст от родните места в Източна и Западна
Тракия
Ден на тракийската памет. Маджарово, 1 октомври 2011 г.