Page 176 - MIGRATION

Basic HTML Version

174
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
г.). За тракийци датата символизира две„съдбовни”неща:„бойната слава на българската вой-
ска и стремежът на тракийските българи към свобода и присъединяване към отечеството”
(БГНеС)
15
. в дискурса на тракийските лидери денят е празник на всички българи. Чества се
организирано (от СтДБ и местните тракийски организации) с поклонение на мемориални
места и празнична програма. в изразяването на почит се включват политически лица, Бъл-
гарската армия, Българската православна църква, граждани. активната роля на тракийските
организации се тълкува от лидерите като пример за българската общественост „как трябва
да се честват значими дни и събития в най-новата ни история” (К. Карамитрев, в. тракия, бр.
10 от 2011).
Стратегическата цел на СтДБ„да защитава българщината и православието”намира из-
раз в проекта за„възраждане на забравените бележити българи” с цел заемане на„достойно
място в пантеона на националните герои”. акцент е отдаването на признание на личности с
тракийски произход. Културните събития през 2009 г. преминават под знака на честванията
15 традицията за честване на 26 март датира от 1914 г. През 1934 г. празнуването на Деня на тракия
(на Одринската епопея) е забранено. От 2006 г. с решение на Министерския съвет денят се отбелязва като
национален.
Денят на Тракия. София, 26 март 2012 г.
Денят на Тракия. София, 26 март 2012 г.
Денят на Тракия. София, 26 март 2012 г.
Денят на Тракия. София, 26 март 2012 г.