Page 170 - MIGRATION

Basic HTML Version

168
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
А
аркадаш – приятел
адамлък – човещина
Б
бурмички – гривнички
беглицки – от беглик,
бегликчийски
башибозуци – нередовна турска
войска
бостандии – пазачи
баш, башът – главен, пръв
белиде – белидие – общинска
управа, арест
букаи – вериги
байряци – знамена
башка – отделно
бендисвам – харесвам
бозгунлук – размирно време
белки /м/ – нима
бастисвам – нападам
боллук – много, най-много
бакрач – меден съд за течности
Г
гюзел – хубав /а/
гяур – неверник
гюл ханъмка – прилична рода
ханъмка
гуна – връхна до коленете женска
дреха
гюреш – борба
Д
давия – съдебно дело
демир – желязо, желязно
гюлгерин, дюлгере – строител /и/
Е
ерудия – военен поход
ехърьйо – обор за коне
ескер – войник, войска
Ж
жамбазин – който се пазари
жамбазлък – пазарене
З
зилярин – завистник
зибитен – офицер
И
ихтибар – добро име
изин – разрешение
К
касафет – грижа
кафадаре – връстници
кундурки – обувчици
конак – място за приспиване, за
гостуване
карагяур – красив неверник
кадия – съдия
кюрк, кюркюве – връхна дълха
дрега /хи/
кедер – грижа
кефиль – свидетел
къркел – желязно чукче на порта
кондисвам – настанявам се
казъм – мое момиче
каскънжия – завистник
кахърен, кахърна – загрижен,
загрижена
кавга, кавгажия – крамола,
крамолжия
кауль – облог
капуолан – пазач, часови
кабахет – вина
Л
лунтаперин – земеделец
М
махмурен – сънен, нетрезвен
мерия – землище
мекере – мобилизиран кон
мехкеме – съдебно дело
махана – недостатък
махала – част от селище
меджия, межа – безплатен труд
Н
нейолна – неразположена, чувства
се зле
П
пайванти – добитък, оставен на
паша
пенжур – прозорец
Р
руба лефтерска – моминска
премяна
ресикь – край
С
сайбия – собственик
сурия – стадо
синджирья – вериги
сефер – поход военен
севда – любов
стрексам – съгласям се
саксвам се – съобразявам се
субаш – полицейски началник
сеизин – коняр
сардисвам – ограждам
Т
тибекь – край
тептель руба – женски дрехи
тайфа – дружина, роднинство
на тавлъ – хранене добитък на
ясла
У
улду – признавам се за победен
Ф
файда – полза
Х
харкома – съд за вода, менец
хазна – държавно съкровище
хабер – известие
хал – положение
Ш
шекер – захар
Ч
чуфчийче – земеделец
Ю
юлдаше – приятели, другари
Я
ярдъм – помощ
язаджия – управител, член на
управа
Речник на чуждите думи в песните на източнотракийските българи