Page 169 - MIGRATION

Basic HTML Version

167
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
са успели да заличат стремежа на обикновените, малките хора, за проява и поддържане на
адамлък – човещина, както и предаваната на поколенията мъка на предците по отнетите
бащини стрехи.
Литература
Арденски, В. 2005.
Загаснали огнища. София.
Аянов, п. Г. 1939.
Малкотърново и неговата покрайнина. Бургас.
Василев, Д.Я.
Непубликувани спомени. ДАА фонд 2000.
Димитров, Ж. 2005.
Село Граничар. Бургас.
История на България 1987.
История на България. Т. 6. София.
Каров Д. 1933.
Било ли е? София.
Казанзакис, Н. 1983.
Рапорт пред Ел Греко.София.
Лазов, Д. 1947.
Екзарх Стефан І. Живот, апостоличество и творчество. София.
Маджаров, П. 1983.
Странджански народни песни. София.
Маджаров, П. 1998.
Свято заклятие. София.
Маджаров, П. 2001.
Животът на източнотракийските българи в техните песни и раз-
кази. София.
Маджаров, П. 2006.
Българите и българските селища в Източна Тракия. – Македон-
ски преглед, № 4,129-144.
Маджаров, П. 2010.
Под небесния връх. Бургас
Милетич, Л. 1918.
Разорението на тракийските българи през 1913 г. София.
Орманджиев, Ив. П. 1929, 1941.
Приноси към въстаническото движение в Одрин-
ско. 1895–1903. Кн. .2. София, 1929; Кн. 4. София, 1941.
Патронов, Д. 2010.
Великата странджанска пустиня. Бургас.
Петканов, К. 1983.
Белият вятър над Странджа. София.
Райчевски, Ст. 1992.
Източна Тракия. София.
Трифонов, Ст. 1992.
Тракия. София.
Япов, П. 2003.
Трайчо Костов и Никола Гешев: съдебни процеси през 1942 и 1949 г.
София.
Янев, К. 2006.
Срещи по пътя. София.