Page 161 - MIGRATION

Basic HTML Version

159
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
… Али ага язъжия
той надяна тептиль руба
тептиль руба, женски дрехи…
(СНП № 276, с. 226)
… църнока бяла българка,
гюзелим, гюзел Тодорка…
(СНП № 277, с. 227)
… Дунаве, ярдъм, Дунаве,
Дунаве, ти като течеш…
(СНП № 236, с.193)
… Стояне, труцки сеизин,
Стояне, капуолане…
(СНП № 286, с. 235)
… той е проодил ескер с, зибитин,
та са отишли в село Сармашик,
бастисали го, сардисали го…
(СНП № 308, с. 254)
… Сичките вкара и пусна,
и хми кабахет казуваш,
мене ме вкара ня пущаш,
и ми кабахет не казваш…
(СНП № 321, с. 266)
… че ние пари немаме,
ма си итибар имаме,
пък вие пари имате,
ма си ихтибар немате…
(СНП № 126, с. 110)
… Я дай ми изин, тате ле,
за Марийка да се углавя,
за Марийка Стамбулиювцим!
– Нища Мария за снаха,
дали ше ти дума продума,
яли ше ти лафът управи…
(СНП № 141, с. 118)
… ми коя е башат момата,
в межъта и в махалата
(СНП № 90, с. 93)
Яръмът Димо седяше,
в Едерне на белидето,
на Славчовото дугене,
с демир букан нàноги,
с тек бележници нàръки,
с тенко синжирья на шия,
и си на Славча думаше:
– Наляй ми вино на вяра,
на вяра вино без мера,
да пия да се опия,
че имам кахър касафет,
и голям кедер нàсърце,
че са ме беда бедили,
бедили и укривили,
и ме в тевница фърлили,
и са ми хабер донели,
до два хабере лошави,
че ми е булче млъдило,
двя дяца двя близначета
и двяте дяца момченца,
и двяте дяца умряли,
и булчето ми умряло!
Ще се спрем и на един по-дълъг текст на странджанска народна песен:
Чуждиците в текста са побългарени и не биха могли да се преведат с турски и гръц-
ки речници. Заемки от турски и гръцки думи срещаме и в детския фолклор – в песнички и
броенки:
… елате си, момнеле да си тропнем,
дарма юрдум, дарма юрдум,
ми кък да дойдем кат сме самички
дарма юрдум, дарма юрдум…
… Удолу идат шарени колца,
тантала ешом, бешом, сюйлуму
буйлум башом,
… На кого се дрямка дреме,
да се не надреме,
да се не надреме,
лимперо, лимпепмеро,
къзлари, казландари.