Page 160 - MIGRATION

Basic HTML Version

158
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И в една съвсем българска на филек песен
с припев на турски език:
Удолу иде бяло момиче,
севда улду, олмада жанъм,
шу геур къзъм, гиди,
башка олмада…
… Змею, зильлярино,
змею, късканжию…
(СНП № 21, с. 33)
… Добрю ле, жамбазино ле,
с мене жамбъзлък ми прави…
(СНП № 24, с. 36)
… Да не си болна нейолна,
ели си нящо кахърна,
кахърна и касафитна…
(СНП № 33, с. 45)
… виното тибекь ше сторе,
виното и ракията…
(СНП № 40, с. 50)
… той има малко махана,
маханата му в очите…
(СНП № 44, с. 52)
… че имам пари дадени,
с файда и със работа…
(СНП № 55, с. 55)
… Ти кажи, бендисваш ли ме,
кажи ми, ше се стрексаш ли…
(СНП № 61, с. 65)
… вързи коне в яхърьйото,
тури хазна зад метлата…
(СНП № 75, с. 77)
…шу стоиш, сино, та гледаш,
през високите пенжурья…
(СНП № 76, с. 78)
… каиль съм, жени, каиль съм,
Гьоргя мъртъвец да видя…
(СНП № 85, с. 85)
… И да го ресикь сториме,
на нашто млого сбираньня…
(СНП № 163, с. 134)
… Направили ти прямяна,
прямена, руба лефтерска…
(СНП № 54, с. 58)
… по недяля пиян ходя,
по двя недели махмурен,
махмурен и касафен…
(СНП № 56, с. 60)
… Станка гуната надяна,
и се със китка закичи…
(СНП № 74, с. 74)
… подай ми вашта харкома,
кончето да си напоя…
(СНП № 80, с. 81)
… не фърляй севда по мене,
че е севдата лошава…
(СНП № 82, с. 83)
… от кък се Златка углави,
Янко конакът промени…
(СНП № 89, с. 88)
… която видиш в бакрачът,
за нея да ме надпяеш…
(СНП № 93, с. 90)
… бакю ти късканжията,
учу ти кавгажията…
(СНП № 189, с.155)
… субаш и кадия, мале,
Мехмед язъжия…
(СНП № 258, с. 213)
… сама се Янкя главила,
без майчин изин без татков,
………………………………
когато беше уйнъта,
уйнъта и бузгунлукът…
(СНП № 250, с. 214)