Page 159 - MIGRATION

Basic HTML Version

157
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
българи, в които трайно са се настанили думи от лексиката на южните ни съседи:
… По недяля пиян ходя,
по двя недели махмурен,
махмурен и касафетен…
(СНП
1
№ 56, с. 60)
... Оттам, Радо, минаха,
двама млади на коне,
лефтерото подмина,
жененото остана…
(СНП № 64, с. 66)
… Събрали са се събрали,
сички Гьоргюви юлдаше,
юлдаше и кафадаре…
(СНП № 74, с. 74)
… кой ти купи бурмичките,
бурмичките на ръките,
кундурките на ногите…
(СНП № 94, с. 90)
… Углави ми се любовничката,
любовничката, драговничката,
гюзелим, гюзел бяла Марийка…
(СНП № 122, с.103)
… Удолу, мале, идяха
до три сурии беглицки
беглицки и чурбажицки…
(СНП № 155, № 129)
… Стоян събира тръгнова,
на ескер Стоян ше поде,
на ескер с ерудията…
(СНП № 175, с.144)
… дето ме даде, мале ле,
на тва чуфчийче,
на тва чуфчийче, мале ле,
на лунтаперин…
(СНП № 221, с.181)
… и кадиите ше дойдат,
давия ше ни отбият,
за тъва пуста мерия…
(СНП № 244, с. 200)
1 СНП – Маджаров, П. 1983. Странджански народни песни.
София.
… Белка Гана нема,
тенка равна снага,
за длеги кюркове…
(СНП № 258, с. 213)
… за мене, гиди, бяли худаи,
за коня тевно ехарьйо…
(СНП № 292, с. 240)
… Седи Яръмът заторен,
с димир букаи нàноги,
с тенко синжирья на шия,
със бележници нàръки,
и голям кедер нàсърце,
че са му хабер донели,
до два хабере лошави…
(СНП № 294, с. 242)
… тие мазмата писали,
та я на царят пратили…
(СНП № 296, с. 244)
… то день я изпратих,
мойто милно братле,
на сефер със ескер…
(СНП № 333, с. 276)
… че гу мехкеме правяха,
и я му станах кефилет…
(СНП № 323, с. 268)
… храните коне на тавлъ,
на тъвлъ и на пайванти…
(СНП № 325, с. 269)
… сама мома ше си дойде,
пременена, наредена,
с бурмичките на ръките
с кундурките на ръките,
на къркелят ше потропа…
(СНП № 149, с. 125)
…по ранина стигнах в Габрово,
на по добър конак кондисал…
(СНП № 154, с. 128)