Page 156 - MIGRATION

Basic HTML Version

154
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Шуменския театър. Беше направил нещо като танцова сюита и този танц беше част от програ-
мата им”. Мустафа също участва в тези концерти, като изпълнява турска и българска музика.
По това време Радио Мелбърн излъчва различни предавания, свързани с предста-
вителите на емигрантските общности в австралия. Благодарение на концертите, които има
с групата, както и на индивидуалните си изяви, екипът на предаването научава за него и го
кани да участва на живо. впоследствие е поканен да направи множество записи с музиката,
която изпълнява.
След пенсионирането си се завръща в истанбул и често пътува до България и
австралия.
По време нашата среща той ни изпълни част от репертоара си. Също така ни показа и
носиите си – българска от времето, когато е свирил в български оркестри, и турска – такава,
каквато е носел, докато е бил в състава на село Горна Хубавка. Предметите, с които беше
украсил жилището си, говореха за тази много смесена емигрантска култура, която той носи
в себе си. Редом с австралийски сувенири съжителстваха и български. в същото време, в
гостната му, на централно място беше закачена снимка на турския фолклорен състав на село
Горна Хубавка.
Мустафа Шабанов в българска носия
Мустафа Шабанов в дома си в Истанбул, 2010 г. Сн. Н.
Рашкова