Page 149 - MIGRATION

Basic HTML Version

147
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
на тракийския университет и др. Музиканти-
те свирят мелодии от Балканите според про-
изхода на съответните изпълнявани танци.
Съществуват и представителни оркестри от
зурни и тъпани (с изпълнители цигани), които
участват в празнични градски шествия, както
и като основна музика при емблематичните
ежегодни мазни борби Къркпънар. По думи-
те на един от най-добрите потомствени зур-
наджии в града Фахреттин Зурнаджъ музика-
та, която те изпълняват, е румелийска, т.е. от
Балканите. Макамите, изпълнявани на зурна,
са румелийски, „в анадола не върви нашата
музика”.
Музиканти на репетиция на детски танцов състав в гр.
Одрин, 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Музикантите на детския фолклорен състав при
Общината в гр. Одрин, 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Фахреттин Зурнаджъ – потомствен музикант от гр.
Одрин. 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Музикант на танцов състав при Тракийския университет
в гр. Одрин, 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Зурнаджийски оркестър на церемония пред сградата на
общината в гр. Одрин, 2009 г. Сн. Н. Рашкова