Page 148 - MIGRATION

Basic HTML Version

146
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
слуша, да купува при пътуванията си албуми на валя Балканска, сестри Кушлеви, пита кои са
известните и добри изпълнители. Събеседникът ни чете български книги, които е донесъл
при изселването от България, снабдил се е с любими български филми на компактдискове.
това е един от начините да поддържа духовната си връзка с българската култура.
При теренната работа в Одрин и истанбул бяха получени сведения за интереса на из-
селниците, посетители в кафенетата на изселническите квартали, към български телевизи-
онни канали и звукозаписи с попфолк музика, към български вестници и друга информация
от България.
трета обширна тема, по която вече са събрани доста интересни материали, е свързана
с
град Одрин и културата на мигрантите
. Според местни познавачи в музикалната исто-
рия на Одрин може да се стигне максимум до 50-60 години назад. Като гранично селище гра-
дът е променял многократно състава на своето население. това е град с жители, придошли
чрез междудържавни договори, а по-късно и чрез отделни миграции от Гърция, Македония,
Босна, България и др. от края на ХІХ в. до днес. На мястото на напусналото преобладаващо
(според някои сведения на информанти) арменско, гръцко, еврейско, българско население
(живяло в отделни махали) идват балкански турци, цигани и помаци. „Пътуващите култури”
променят облика на града, а предишната градска култура почти се изгубва сред новите за-
селници. Сред наследените от тях характерни продукти и занаяти остават бадемовите бон-
бони, специалитет на одринските евреи, гръцкото сирене (пейнир). Споменът за българите
е, че имали фурни и правели хляб.
теренното проучване показа, че почти напълно е изтрита паметта за известните сред
християнското население майстори на одрински гайди, тъй като турците нямат гайда. Сега
в местната музика съществуват названия на танцови мелодии – „Балканска гайда”, „Помашка
гайда”. С идването на циганите и циганските музиканти в града се утвърждава и популяризира
зурнаджийското свирене. Циганските музиканти в Одрин дори са легитимирани като носители
на емблематичната за града музика от страна на местните власти, телевизиите, журналисти и
външни посетители. Цигани зурнаджии акомпанират на много от представителните фолклор-
ни танцови групи на Одрин – детския танцов състав при общината, студентския танцов състав
Кафене в жилищен квартал на изселници от България в гр. Истанбул