Page 144 - MIGRATION

Basic HTML Version

142
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
случай в същото село. По думите на една от потомките „ние нямаме история на този край,
неписаната история това е фолклорът, който е останал – чудни песни, нрави и душевност;
тези песни може да са весели, но сълзи имаше в очите на нашите деди и баби”.
Паметта за традиционната музикална
култура на бежанците се опазва вече бли-
зо едно столетие чрез организираните от
тракийските дружества по места певчески
фолклорни групи. във времената на поощ-
ряване на възстановената традиция с пред-
ставяне на фолклорни събори за автентичен
фолклор музикалната култура на бежанците
от източна и Западна тракия бе целенасоче-
но издирвана и представяна в оригиналния
ѝ
вид. С течение на времето все по-необхо-
дим и ползван песенен източник е сборни-
кът на в. Стоин.
Със смяната на поколенията старинният изпълнителски стил постепенно заглъхва и
се заменя преобладаващо от малки хорови колективи към тракийски дружества и читалища,
чийто репертоар съдържа все по-малко оригинални песенни образци от родните места на
предците. Дейността на тези колективи е стимулирана с участия в организирания празни-
чен живот на тракийци, в ежегодните национални и регионални тракийски фолклорни съ-
бори („Богородична стъпка” в Старозагорски минерални бани, „Фолклорен венец„Божура” в
гр. Средец, на Петрова нива, в Поморие, ахелой, Маджарово и др.), в музикални конкурси на
тракийската песен („Песни за Капитан Петко войвода” – варна), в храмови празници и тър-
жества в двете български църкви в гр. Одрин и др. така потомците на бежанците от източна
и Западна тракия живеят с паметта и спецификата на локалния си произход, със споделена
общностна принадлежност.
Тракийска младежка трупа на новогодишна вечеринка
в Хасково, 1941 г. Из архива на Тракийско дружество „Г.
Сапунаров”, Хасково
Тракийска фолклорна група. Из архива на Тракийско
дружество „Г. Сапунаров”, Хасково
Певческа група на Третия национален фолклорен
фестивал "Песни за Капитан Петко войвода" – Варна, 2009
г. Сн. Н. Рашкова