Page 129 - MIGRATION

Basic HTML Version

127
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Съвременният „тракийски” се появява за пръв път в регулациите на Хасково през
1957 г. – скицата на града, върху която се изработва тази регулация, също не съдържа квар-
тала „тракийски”. вероятно там са се настанили и са си построили къщи бежанци от тракия,
но техните парцели не са били включени в регулацията на града. тъй като не са записани
местата на произход на бежанците, на които са раздадени парцели в днешния квартал „Ма-
кедонски”, не можем да твърдим със сигурност, че там живеят само наследници на бежанци
от Македония.
Към днешна дата, обаче, двата квартала са еднозначно отделени чрез названията си,
но и чрез именуването на улиците в тях. в кв. „тракийски” има и паметна плоча „в памет на
тракийските бежанци от Беломорска и Одринска тракия”. в централната част на града до
входа на тракийското дружество има пък паметна плоча на Г. Сапунаров.
2. Сгради
изграждането на жилища за бежанците също е регулирано както от централната,
така и от местната власт. Според Закона за селскостопанското настаняване на бежанците от
средствата на заема и наредбите на Главната дирекция за настаняване на бежанците (Пис-
мо № 2539 от 9.03.1928 г. на Главна дирекция за настаняване на бежанците до околийските
комисии и административните инспектори) жилищата се строят по определена процедура,