Page 126 - MIGRATION

Basic HTML Version

124
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
има множество данни, според които общинските съвети се опитват да дадат на бе-
жанците безстопанствени парцели или земи, които никой не желае да ползва. Главната ди-
рекция се обявява против това и настоява на бежанците да бъдат дадени общински терени
(които по закон държавата заплаща на собственика). в Хасково Общинският съвет много
бързо приема план за парцелите, които ще се дадат на бежанците, като го включва в регула-
цията на града. в Свиленград, обаче, където регулационните процеси тепърва започват, гра-
дът е опожарен при оттеглянето на турската армия и бежанските потоци са много по-големи
Квартал „Аврен” в югоизточната част на гр. Ямбол
Квартал „Христо Ботев” (известен като Кичук Париж
в югозападната част на Пловдив