Page 120 - MIGRATION

Basic HTML Version

118
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.
Квартал ,,Киришхане”
21.
еврейско училище
2.
Българска църква ,,Св.св. Константин и елена” 22.
Джамия ,,лари абдулрахман”
3.
Баня към имарета на Мезид бей
23.
теке ,,Гюлшени”
4.
ул. ,,Хаджи Касъм паша”
24.
Месджид ,,Балабан паша”
5.
Джамия ,,визе челеби”
25.
Джамия ,,Сюлейман хаджи”
6.
Джамия ,,Суля челеби”
26.
Квартал ,,Скеле”
7.
Джамия ,,абдулрахман”
27.
Квартал ,,Касъм паша” и квартал ,,Между двата
моста”
8.
бул. ,,истанбулски път”
28.
Джамия ,,Касъм паша”
9.
Джамия ,,Кадъ Бедредин”
29.
Квартал ,,Куршунлу фърън”
10.
бул. ,,Узун калдъръм”
30 Джамия ,,Яхя паша”
11.
Хан на айше хатун
31.
Девическо педагогическо училище
12.
Квартал ,,Сюлеймание”
32.
Мъжко педагогическо училище
13.
теке ,,Сезай”
33.
араста
14.
Баня на абди
34.
бул. ,,Кадрихане”
15.
Квартал ,,истанбулски път”
35.
Баня на Мезид бей
16.
ул. ,,Фъндък факих”
36.
Хан на Рустем баба
17.
Джамия ,,емир Мехмед паша”
37.
Нов имарет
18.
Квартал ,,Канлъ пънар”
38.
Джамия ,,Султан Селим”
19.
Султански лицей
39.
Джамия ,,Шахабедин”
20.
Безистен
40.
Община