Page 114 - MIGRATION

Basic HTML Version

112
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 7
Махали, в които населението напълно се е променило
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
1.
Квартал
,,Крепост”
Св. Яни
православни
и арменци ---
Старото име на махалата е
,,Иса факих”. Не е известно кога
е разрушен месджидът там.
Църквата ,,Св. Яни”, построена
1700 г., е изгоряла в пожара от
1914 г.
2.
Квартал
,,Сарачхане”,
на брега на р.
Тунджа
Папасоглу
православни
и арменци
мюсюлмани и
цигани
Старото име на махалата е
,,Девлетшах”, защото там има
джамия, основана от съпругата
на султан Баязит I, Девлетшах,
майка на султан Мехмед I.
По време на Руско-турската
война от 1877–1878 г. махалата
е разрушена, но през 1880 г.
отново е заселена.
3.
Квартал
,,Крепост”, до
градината
,,Маариф”
Св. Стефанос
православни евреи
Църквата ,,Св. Стефанос” е
построена през 1878 г. Махалата
е известна и с други две имена
,,Хаджи Сиях” и ,,Хаджи Доган”.
Джамията и медресето, основани
от двамата мюсюлмани, са
заличени.
4.
Квартал ,,Ат
пазаръ”
Ситти хатун
православни мюсюлмани
Куполната джамия с минаре,
спадаща към вакъфа на Ситти
хатун, дъщеря на шейхюлисляма
Аляедин Али Джемали ефенди, е
опожарена.
5.
Квартал
,,Киришхане”
Али Куш
православни мюсюлмани Там има месджид от вакъфа на
Алаедин Али Куш.
6.
Квартал
,,Киришхане”
Каракаш
православни мюсюлмани ---
7.
Квартал
,,Мурадие”
Йел пейкяр
православни мюсюлмани ---
8.
Квартал
,,Гюзелдже баба” Хаджи Илияс
мюсюлмани православни Месджидът към вакъфа на Хаджи
Илияс е разрушен.
9.
Квартал ,,Къяк” Ноктаджъзаде мюсюлмани православни
Джамията, основана от
Ноктаджъзаде, е разрушена по
време на Руско-турската война
от 1877–1878 г.
10.
Хорозлу йокуш Хюджрат Мелек
шах
мюсюлмани православни Там има месджид към вакъфа на
великия везир Шах Мелек паша.
12.
Бул.
,,Истанбулски
път”
Касаб
Абдулрахман мюсюлмани евреи
Преди 3 години порутеният
месджид бе напълно съборен, а
парцелът му добавен към двора
на Девическото педагогическо
училище.
13.
Бул.
,,Истанбулски
път”
Сабуни
мюсюлмани евреи
Порутената куполна джамия с
минаре към вакъфа на Сабуни
хаджи Али бе изцяло съборена
през 1912 г.
14.
Бул. Истанбулски
път”, до хана на
Айше хатун
Шербетдар Хамза
бей
мюсюлмани евреи
Месджидът към вакъфа
на Шербетдар Хамза бей е
разрушен.