Page 113 - MIGRATION

Basic HTML Version

111
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 5
Махали, в който са се заселели представители на други групи
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
11.
Квартал
,,Сюлеймание”, до
малкия пазар
Зен-и Фируз
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
По време на Руско-турската
война от 1877–1878 г. махалата
и джамията са разрушени.
Те спадат към вакъфа на
Мехриникяр дъщеря на
Абдуллах и съпруга за Фируз. Там
има и куполна джамия с минаре
към вакъфа на Сюлейман паша.
12.
Квартал
,,Сюлеймание”, до
малкия пазар
Гурет ходжа
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Джамията към вакъфа на Сараф
Хаджи Мустафа ефенди е
изгоряла около 1870 г. Останало
е само минарето
ѝ
. Джамията
към вакъфа на Гурет ходжа също
е разрушена.
13.
Квартал
,,Сюлеймание”,
между малкия
пазар и текето на
шейх Сезай
Каваклъ
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Джамията към вакъфа на
Шахабедин паша е разрушена.
14.
Старият мост
Алемдар
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Там има месджид към вакъфа на
Хасан баба.
15.
Старият мост
Балабан паша мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Джамията към вакъфа на
Балабан паша е разрушена. Той
принадлежи към приближените
на султан Мурад II. Умира
1446/1447 г. и е погребан близо
до джамията.
Приложение 6
Махали със смесено население, в които на мястото на една от
групите се е настанила друга
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
1.
Бучук тепе
Бучук тепе
православни
и арменци
православни и
мюсюлмани
Това е тепето, където по времето
на султан Мурад II еничарите се
събират за бунт.
2.
Квартал
,,Крепост”
Св. Никола
православни
и арменци
православни и
евреи
Махалата е известна и с други
две имана ,,Стар кадия Мехмед
ефенди” и ,,Хаджи Бедредин”.
Църквата ,,Св. Никола” е
изгоряла с цялата махала в
пожара от 1914 г.
3.
Квартал
,,Крепост”
Св. Страти
православни
и арменци
православни и
евреи
Църквата ,,Св. Страти”, построена
през 1849 г., е изгоряла при
пожара през 1914 г.
4.
Сюпюргеджилер Арпаджъ хаджи арменци и
мюсюлмани
арменци и
цигани
Там има месджид към вакъфа
на Арпаджъ хаджи Хамза.
Арменската църква ,,Св. Гарабед”,
построена 1853/1854 г., не е
разрушена.