Page 112 - MIGRATION

Basic HTML Version

110
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 4
Махали, в които една от групите е напуснала
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
16.
Бучук тепе
Ибрахим паша мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани
Джамията, основана от
Ибрахим паша, приближен на
султан Мехмед I, и завършена
през 1462/1463 г., е разрушена.
17.
Квартал ,,Къяк”,
до чешма
,,Атлълар”
Зен-и Ибрахим
паша
мюсюламни и
цигани
мюсюлмани
Там има джамия, спадаща
към вакъфа на съпругата на
Ибрахим паша.
18.
Квартал
,,Йълдъръм”
Йълдъръм
мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани
Джамията е основана от султан
Баязит Йълдъръм. Строежът
започва през 1399 г.
Приложение 5
Махали, в който са се заселели представители на други групи
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
1.
Сюпюргиджилер Наджар Панайот арменци
арменци и
мюсюлмани
Старото име на махалата е
,,Девлет-и Ислям”.
2.
Квартал ,,Ат
пазаръ”
Чиркяб
православни
и арменци
православни,
арменци и
цигани
Джамията към вакъфа на
Бургуджукчу Исмаил ага
е напълно съборена през
1913/1914 г. с цел да се
ремонтира.
3.
Квартал ,,Къяк” Беркук ага
мюсюлмани мюсюлмани и
православни
Там има месджид на Беркук ага.
4.
Старият мост
Балабан паша мюсюлмани мюсюлмани и
православни
Джамията към вакъфа на
Балабан паша е разрушена. Той
принадлежи към приближените
на султан Мурад II и е погребан
до джамията през 1446/1447 г.
5.
Бул.
,,Истанбулски
път”
Мехмед ага
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Джамията към вакъфа на
емирюлкебир Мехмед паша
ибн имам Факих е започнала
да се руши. През 1780/1781 г.
управителят на вакъфа Мехмед
ага е ремонтирал джамията.
6.
Баня
,,Абдулрахман” Ескиджи Хамза мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Там има джамия построена от
Ескиджи Хамза.
7.
Квартал
,,Дабагхане”
Ахъ Хасан
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Разрушеният месджид, известен
и като ,,Джамията без темели”, е
основан от Ахъ Хасан.
8.
Квартал
,,Дабагхане”, до
Кечеджи капъсъ
Дабаг Хаджи
Халил
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Джамията, спадаща към вакъфа
на хаджи Бурнас и завършена
1622/1623 г., е разрушена.
Месджидът към вакъфа на Хаджи
Халил, също е разрушен.
9.
Квартал ,,Канлъ
пънар”
Ракас Али бей мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Месджидът, известен и като
,,Табутлу джамия”, спада към
вакъфа на Ракас Али бей.
10.
Квартал
,,Киришхане”
Зен-и Саръджа
паша
мюсюлмани мюсюлмани и
евреи
Джамията към вакъфа на
съпругата на Саръджа паша е
разрушена.