Page 109 - MIGRATION

Basic HTML Version

107
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 2
Махали, където в края на XIX в. и началото на XX в. живеят само
източноправославни християни
№ Намира се
Име на махалата Бележка
1.
Квартал ,,Ат пазаръ”
Искерлет оглу
Махалата е основана от Александър бей, преводач в
султанския двор.
2.
Квартал ,,Йелли Бургаз” Св. Георги
Там има църква ,,Св. Георги”, построена през 1795 г.
3.
Квартал ,,Йълдъръм”
Сачлъ деде
Преди век махалата бе населена само от мюсюлмани.
4.
Квартал ,,Йълдъръм”
Къзъл месджид Там има месджид с разрушено минаре.
5.
Квартал ,,Йълдъръм”
Кьофтечилер
Старото име на махалата е ,,Кьофтечизаде”. Не е известно
кога е съборен месджидът там.
6.
Квартал ,,Йълдъръм”
Гениш вакъф
---
7.
Квартал ,,Йълдъръм”
Гюл
---
8.
Между квартал
,,Йълдърм” и ,,Новия
имарет”
Хаджи Сараф Там има месджид, основан от Сараф шах, представител
на улемата от времето на султан Баязид I.
9.
Квартал ,,Киришхане”
Кючюк Хаджи Вели Не са открити данни за месджида там.
10.
Квартал ,,Киришхане”
Махмуд ага
---
11.
Квартал ,,Киришхане”
Мискинлер
В ръкопис от 1627/1628 г. е посочено, че управител на
текето там е Керим Калтъкчъзаде. Не е известно обаче
защо махалата носи това име.
12.
Квартал ,,Крепост”
Медан оглу
---
13.
Квартал ,,Крепост”, бул.
,,Кафес капъсъ”
Папа Качанос
Старото име на махалата е ,,Иса Факих”.
14.
Квартал ,,Крепост”, бул.
,,Кафес капъсъ”
Хаджи Омер
Там има месджид, а старото име на махалата е ,,Ходжа
Омер”.
15.
Квартал ,,Къяк”
Орта чукур
Джамията, основана от хатиба на джамията ,,Мурадие” и
завършена през 1659/1660 г., е заличена. Там има само
тюрбе.
16.
Квартал ,,Къяк”
Орта Кара агач Там има месджид, основан от Ипсала Махмуд Чоха,
представител на улемата при султан Мурад III
17.
Квартал ,,Къяк”
Барутхане
Там е бил складът за барут на султан Мехмед I.
18.
Квартал ,,Къяк”
Мумхане
---
19.
Между квартал ,,Къяк” и
квартал ,,Мурадие”
Мензил ахър
Тук са били султанските конюшни.
Приложение 3
Махали, където в края на XIX в. и началото на XX в. не са
настъпили промени в населението
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
1.
Бучук тепе
Цукалджа
православни и
мюсюлмани
православни и
мюсюлмани
Месджидът към вакъфа на ел-
хадж Ахмед ефенди е завършен
1575 г.
2.
Квартал ,,Йелли
Бургаз”
Демир Бога
православни и
мюсюлмани
православни и
мюсюлмани
Джамията към вакъфа на ходжа
Илияс е разрушена.
3.
Квартал
,,Киришхане”, до
Тарла капъсъ
Суля Челеби
православни и
мюсюлмани
православни и
мюсюлмани
Джамията, спадаща към вакъфа
на Хаджи Суля и завършена
1559/1560 г., е разрушена.