Page 106 - MIGRATION

Basic HTML Version

104
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 1
Махали, където в края на XIX в. и началото на XX в. живеят само мюсюлмани
№ Намира се
Име на махалата Бележка
12.
Бул.
,,Каранфилоглу”
(с едноименния
квартал)
Кушчу Доган
Куполната джамия с минаре към вакъфа на Курт Доган ага е
ремонтирана през 1913 г.
13.
Бул.
,,Каранфилоглу”
(с едноименния
квартал)
Ариф ага
Куполната джамия ,,Кунбед” с минаре спада към вакъфа на
Ариф ага.
14.
Бул. ,,Паша капъсъ” Къзъл минаре
Това е махалата на Заганос паша.
15.
Бул. ,,Паша капъсъ” Съкча Мурад
Купулната джамия с минаре, основана от Ноктаджъ Касъм
паша, е завършена през 1534/1535 г. и се използваше като
склад за сухари. Тя изгоря в пожар.
16.
Бул. ,,Сокак
чешмеси”,
Саръджа паша
Махмуд ага
Там има джамия, основана от Махмуд ага и завършена през
1458/1459 г. Джамията, построена от учителя на султан Мехмед
I, ходжа Хайредин, е разрушена по време на Руско-турската
война от 1877 – 1878 г.
17.
Бул. ,,Теке капъсъ” Исмаил ага
Минарето на джамията към вакъфа на Исмаил ага е паднало от
земетресение, но сградата стои.
18.
Бул. ,,Теке капъсъ”,
до Сарачхането
Керемидчи хаджи
Халил
Джамията към вакъфа на Керемидчи хаджи Халил, е разрушена.
19.
Бул. ,,Топкапъ”
Мола Фахредин Джамията към вакъфа на мола Фахредин е разрушена.
20.
Бул. ,,Топкапъ”, до
Занаятчийското
училище
Гази ходжа
Куполната джамия с минаре към вакъфа на гази ходжа Рустем
е разрушена. Там има и джамия, основана от съпругата на
Соколлу Мехмед паша, Истимихан султан.
21.
Военен лицей Гюлбехар хатун Там има джамия към вакъфа на майката на султан Селим I,
Гюлбехар ханъм.
22.
Градска община Фазлуллах паша Там има разрушена джамия към вакъфа на ,,Фазлуллах паша”
23.
Квартал
,,Гюзелдже баба” Янджъкчъ Шахин Месджидът, основан от Янджикчъ Шахин, е разрушен.
24.
Квартал
,,Гюзелдже баба” Беваб Синан
В тази махала няма джамия, но има медресе. То спада към
вакъфа на беваб Синан. Намира се срещу джамията ,,Султан
Селим” и срещу тюрбето на Карга баба.
25.
Квартал
,,Гюзелдже баба”
Джедид Касъм
паша
Месджидът на Касъм паша е разрушен, но все още е там.
Основателят му е починал през 1532/1533 г. в Галиполи.
26.
Квартал
,,Гюзелдже баба” Хафъз Ахмед
Там се намира разрушен месджид с минаре към вакъфа на
хафъз Ахмед ефенди.
27.
Джамия
,,Бейлербей”
Миримиран
Куполната джамия с минаре, основана от Шербетдар Абдуллах
бей, е завършена 1429/1430 г. Преди време е ремонтирана от
миримиран Синан паша, но и сега се нуждае от ремонт.
28.
Джамия ,,Ситти
султан”
Караджа беваб
Не е известно кога е съборен месджидът към вакъфа на
Караджа беваб. Там има и джамия на Ситти султан, съпруга на
султан Мехмед I.
29.
Джамия ,,Юч
шерефели”
Алтуни
Месджидът, който се споменава в изворите, е разрушен.
30.
Джамия ,,Юч
шерефели”
Баба Демир Таш
Месджидът, основан от Баба Демир Таш, е съборен през 1912
г. Парцелът му е включен към градината на джамията ,,Юч
шерефели”. Баба Демир Таш е от приближените на султан Мурат
II. Умира през 1441/1442 г. и е погребан до джамията.
31.
Занаятчийските
цехове
Кятипчи
Джамията към вакъфа на Кятипчи е разрушена.