Page 104 - MIGRATION

Basic HTML Version

102
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Bali, R. N. 1998.
Edirne Yahudileri. – In: Edirne Serhattaki Paytaht. haz.: E. N. Işli, M. Sabri
Koz. Istanbul, 205–227.
Balta, E. 1998.
Edirne Rum Cemaatı (XIX Yüzyıl Ortası – 1922). – In: Edirne Serhattaкi
Paytaht. haz.: E. N. Işli, M. Sabri Koz. Istanbul, 229
253.
Cagaptay, S. 2006.
Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk?
London.
Can, C. C., E. Bilar, 2009.
Edirne Bibliografyası. Edirne.
Cevad, A. 1329.
Kırmızı ve siyah kitap. 1328 fecaii. Istanbul. 157 s.
Çuplan, C. 1959.
Tosyavizade Dr. Rifat Osman 1874–1933. Hayat ve Eserleri. Istanbul.
Dağdevirenzade, M. 2005.
Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı anıları. haz.: R.
Kazancıgıl. Edirne. 211s.
Davison, R. 1963.
Reform in Ottoman Empire 1856–1876. Princeton.
Davison, R. 1980.
The Millets as Agents of Change in the Nineteenth Century Ottoman
Empire. – In: Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Function of Plural Society. Ed. B.
Braude, B. Lewis. London, vol. 1, 319–337.
Edirne 2001.
Tıp Tarihi Günleri Bildirileri (3–4 Ekim 2001): Dr. Rifat Osman Anısına (1874–
1933). haz.: E. Bilar. Edirne.
Georgeon, F. 2006.
Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900–1930. Istanbul.
Gören, A. K. 1998.
Türk Resim Sanatında Edirne: Edirne’ye Yerleşen Ünlü Ressam: Şehit
Hassan Riza (1858–1912) ve Türk Ressamların Gözüyle Edirne. – In: Edirne Serhattaкi Paytaht. haz.:
E. N. Işli, M. Sabri Koz. Istanbul, 633-642.
Gökbilgin, M. T. 1952.
XV–XVI Asırlarda Edirne ve Paşa Livası. Vakıflar, Mülkler, Mukataalar.
Istanbul.
Groepler, E. 1999.
Islam ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler. Istanbul.
Hafız 1986.
Rakım Ertür’ün anılarından Balkan Savaşinda Edirne savunması Günleri. haz.:
R. Kazancıgıl. Edirne. 142s.
Karpat, K. H. 2001.
The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and
Community in the Late Ottoman State. Oxford.
Karpat, K. H. 2002.
Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and
State in the Post Ottoman Era. – In: Studies on Ottoman Social and Political History (Selected
Articles and Essays). Brill-Leiden, 611–646.
Kazancıgıl, R. 1999.
Edirne Mahaller (1529–1990). Edirne.
Kestelli, R. N. 2002.
Uful (Batış). Balkan Harbi Günlüğü. haz.: Esra Keskinkılıç. Istanbul.
Köroğlu, E. 2007.
Ottoman Propaganda and Turkish Identity (Literature in Turkey During
WorldWar I). London.
Kushner, D. 1977.
The Rise of Turkish Nationalism, 1876–1908. London.
Landau, J. M. 1984.
Atatürk and the Modernization of Turkey. Leiden-Brill.
Naci 1926.
Balkan Harbi’nde Edirne Muhasarasına ait Harb Ceridesi. Istanbul. 90s.
Parla, T. 1985.
The Social and Political Thought of Ziya Gokalp, 1876–1924. Leiden-Brill.
Razi, F. 1329.
Edirne muhasara duyguları. Istanbul. 46s.
Rifat Osman 1999.
Edirne Evkaf-i Islamiyye Tarihi: Camiler ve Mescidler. haz.: Ü. Özsoy,
Ankara.
Rifat Osman
, Edirne’de 25 sene Tarihi Tetkikleri 1362–1929. Türk Tarih Kurumu El Yazması
№ 731.
Rifat
Osman’a göre Edirne Evleri ve Konakları. haz.: S. Ünver. Istanbul, 1983.