Page 1 - MIGRATION

Basic HTML Version

ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия
Проект на ИЕФЕМ – БАН, финансиран от Фонд„Научни изследвания”
www.2sidesborder.org
институт за етнология и фолклористика
с етнографски музей – БаН
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски”
Нов български
университет
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ,
ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, СОФИЯ, 2–3 ДЕКЕМВРИ 2011
София, иеФеМ – БаН,
2012