ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

НОВИНИ

 

 

16 ноември
Въз основа на теренните проучвания, проведени от Меглена Златкова и Стойка Пенкова в градовете Царево и Одрин, е разработен модул лекции...

>>>

 

20 септември

Меглена Златкова участва в Осмата лятна школа „Антропология на града. Мобилност и територии“, организирана от департамент Антрпологоия, НБУ...

>>>

 

архив новини >>>

 

 

КОНТАКТИ

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 / 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

 

 

 

MIGRATION, MEMORY, HERITAGE: SOCIO-CULTURAL APPROACHES TO THE BULGARIAN-TURKISH BORDER

Magdalena Elchinova, Valentina Ganeva-Raycheva, Lina Gergova, Stoyka Penkova, Natalia Rashkova, Nikolai Vukov, Meglena Zlatkova

Социокултурното конструиране на българо-турската граница се изследва и интерпретира през проблематиката на миграциите, паметта, наследствата и културните контакти.

 

 

още...

 

МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА: НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сборник с изследвания и доклади от едноименната научна конференция, проведена в София, 2–3 декември 2011 г.

Съставители

Валентина Ганева-Райчева, Магдалена Елчинова, Меглена Златкова, Николай Вуков

 

 

още...

 

Изложба СПОДЕЛЕНА ТРАКИЯ

Автори: Валентина Ганева-Райчева, Наталия Рашкова

Дизайн: Йордан Христов

Изпълнение: Артекспрес 2004 ЕООД

 

 

още...

 

DVD Изследователски терени е разработен като интерактивен сайт, който представя в текстове, фотографии и видеоклипове теренните проучвания на екипа. Съдържа 7 850 снимки, разположени в 49 галерии, всяка от които включва различен брой подгалерии. Продуктът е предназначен за научен обмен и образователната сфера.

 

 

 

 

       Проектът "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия" се финансира от Фонд "Научни изследвания", направление "Културно-историческо наследство и национална идентичност" на Тематичния конкурс за научноизследователски проекти през 2008 г. (ТК01-129).

   Базова организация – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (Институт за фолклор) при Българската академия на науките.

   Ръководител – ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентина Ганева-Райчева.

 

   Изследват се два случая на трансгранична миграция на Балканите:

  • българските бежанци от Одринска Тракия и техните потомци;
  • българските турци, изселници и мигранти в Турция от средата на ХХ в. до днес.

още...

 

   Проектът е насочен към сравнителното изследване на бежанските и миграционните процеси от Турция към България и в обратна посока в историческа перспектива и с оглед на разнообразните форми на миграция днес, за да се очертае типологията на изселничеството в европейски контекст, да се проследят процесите на формиране на общности и на използване на символния капитал на тези общности в конструирането на културно наследство на локално и национално равнище.

 

още...